Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

XXXI. Celoslovenský seminář „Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a ochrana před požáry v praxi.

     

Ve dnech 24. až. 26. října 2016 se v hotelu Patria na Štrbském plese konal XXXI. Celoslovenský seminář zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu před požáry v praxi

Strojírenský zkušební ústav byl partnerem semináře a za SZÚ se zúčastnili Ing. Jaroslav Šrámek, ředitel pro inspekční činnost, paní Dana Prášková a pan Jan Červený.

Aktivní účast zástupců SZÚ na tomto semináři spočívala ve vystoupení p. Červeného, které bylo zaměřeno na krátké seznámení účastníků s rozsahem, činností a působností našeho ústavu a v odborné přednášce p. Červeného, ve které se zabýval podmínkami pro bezpečnou práci na pracovištích s průmyslovými roboty a manipulátory.

Velice zajímavé bylo vystoupení Ing. Jiřího Macíčka, náměstka generálního inspektora Státního úřadu Inspekce práce Opava a Mgr. Zdeňka Šindláře, ředitele právního úseku Státního úřadu inspekce práce Opava. Jejich přednášky se zaměřili na uznávání odborné způsobilosti občanů SR při výkonu práce v ČR a poznatky z kontrol inspekce práce u slovenských zaměstnavatelů na území ČR.

Neméně zajímavá byla přednáška p. Ing. Heleny Rybnikárové, ředitelky IVBP Bratislava zaměřená na praktické rady při řešení pracovních úrazů v praxi. Přestože ve své přednášce p. Ing. Rybnikárová vycházela z legislativy platné na území SR, mnoho poznatků a způsobů řešení této problematiky je aplikovatelné rovněž na území ČR v souladu s národní legislativou.

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification