Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Vzděláváme se za finanční podpory EU

SZÚ realizuje vzdělávání zaměstnanců v období 2019 až 2021 v rámci projektu Vzdělávání 097 SZÚ Brno, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012973, prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Cílem projektu je rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí Strojírenského zkušebního ústavu a rozvoj lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů zvyšování kompetencí zaměstnanců v oblasti odborného vzdělávání a klíčových dovedností.

 

Zaměřujeme se na vzdělávání v oblastech: 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program Zaměstnanost: www.esfcr.cz 

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification