Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Sociální automobil pro pečovatelskou službu

     

I díky naší účasti v projektu „Sociální automobil“ mohl být Pečovatelské službě v Železném Brodě předán vůz Dacia Dooker.

Projekt je postaven na velice jednoduché, ale svou podstatou závažné myšlence. Za spoluúčasti více firem je možné zdokonalit a obnovit vozový park v ústavech a zařízeních, která svoji činnost zaměřila na výchovu, vzdělávání, rehabilitaci a integraci zdravotně či mentálně postižených dětí a mládeže

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification