Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Sociální auto 2019

     

Podpora projektu „Sociální auto 2019“

 

 

Stejně jako v minulých letech i letos se SZÚ zapojil do projektu Sociální auto. Zakoupením reklamy přispěl částkou 10 000 Kč na pořízení vozidla Dacia Loker 1,6 pro sdružení Charita Liberec. Slavnostní předání vozu proběhlo 14. 5. za přítomnosti zástupců některých firem zúčastněných na projektu, mezi nimiž byli i zástupci SZÚ.

Níže přidáváme detaily o činnosti sdružení CHARITA LIBEREC:

 

CHARITA LIBEREC

 

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification