Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Školení AMOS

     

Dne 6. 11. 2015 proběhlo v SZÚ školení AMOS týkající se nových trendů a technologií v oblasti TZB. Školení bylo pořádáno pod hlavičkou Cechu topenářů a instalatérů (CTI)

Zaměstnanci SZÚ ze zkušebny tepelné techniky a ekologických zařízení se věnovali zejména problematice zkoušení a certifikace jednotlivých skupin výrobků z oblasti TZB, jako jsou např. lokální topidla na tuhá paliva, tepelná čerpadla, kotle na tuhá paliva, spotřebiče plynných paliv, ohřívače vody a plynové kotle.

Velká část byla také věnována ekodesignu a energetickému štítkování.

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification