Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Seminář poskytování první pomoci

     

 

 

 

 

 

Dne 22.5. a 29. 5. 2015 proběhl v SZÚ seminář první pomoci, který pro naše zaměstnance zajistil Bc. Aleš Vosáhlo ze společnosti Sinea www.sinea.eu. Byly představeny základní postupy poskytnutí první pomoci při různých stavech zraněného

 

 

 

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification