Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje

     

Dne 5. 5. 2016 se stal Jiří Malach, ředitel SZÚ Jablonec nad Nisou, členem Rady pro výzkum , vývoj a inovace Libereckého kraje. Tato Rada má za úkol zvýšení využitelnosti technologické a přístrojové vybavenosti VaV (vědeckých a výzkumných) center, zvýšení odborných kompetencí pracovníků VaV organizací, větší počet kvalitních výstupů VaV center a jejich využití aplikační sférou. Cílem je zvýšení podnikavosti obyvatel kraje, intenzity spolupráce firem s výzkumným sektorem a intenzity inovačních aktivit firem působících v regionu.

 

 

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification