Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Rada pro koordinaci a plánování tvorby pravidel praxe HK ČR

     

 

Ředitel SZÚ Jablonec n. N. Jiří Malach byl dne 16. 8. 2017 zvolen předsedou Rady pro koordinaci a plánování tvorby pravidel praxe HK ČR (oborová koordinační rada). Členem této rady byl navržen a zvolen jako zástupce Svazu zkušeben pro výstavbu (SZV).

Úkolem této rady je schvalování a registrace Pravidel praxe jednotlivých živnostenských svazů v rámci Hospodářské komory České republiky.

 

a

Jiří Malach
ředitel odštěpného závodu
v Jablonci nad Nisou

e-mail:

malach@szutest.info

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification