Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Pracovní setkání s velvyslancem Chile a jeho doprovodem

     

Dne 17. 5. 2016 se Jiří Malach, ředitel SZÚ Jablonec nad Nisou, společně s paní Hanou Jakoubovou zúčastnili pracovní večeře pořádané velvyslanectvím Chile u příležitosti návštěvy velvyslance v Libereckém kraji. Předmětem večeře bylo seznámení podnikatelské veřejnosti s možnostmi a podmínkami podnikání v této zemi a s daňovou a technickou legislativou. Pracovníci SZÚ byli součástí delegace Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou. Přítomna byla i členka Poslanecké sněmovny Jana Pastuchová a senátor Jan Zeman. Za MPO se akce zúčastnil Matyáš Pelant, ředitel zahraniční sekce Amerika a za CzechTrade Petra Jinrová, pracovnice kanceláře v Madridu.

 

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification