Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Autorizace pro profesní kvalifikaci KOMINÍK – REVIZNÍ TECHNIK SPALINOVÝCH CEST

     

Strojírenskému zkušebnímu ústavu, s. p. byla udělena autorizace pro profesní kvalifikaci
KOMINÍK – REVIZNÍ TECHNIK SPALINOVÝCH CEST (36-024-H), díky tomu Vám nyní
nabízíme důkladné proškolení a vydání osvědčení, které je potřebné k vykonávání této profese.

 

V brzké době budou vypsány termíny a veškeré podrobnosti o těchto školeních.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

 

Ing. Radka Patloková
Manažer školení a vzdělávání

e-mail: tel.: mobil:

radka.patlokova@szutest.info
+420 541 120 359
+420 702 013 685

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification