Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Antonín Kolbábek

Jaké je tvoje dosažené vzdělání?
Koncem r. 2016 jsem úspěšně ukončil své doktorské studium na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně (obor: Konstrukční a procesní inženýrství), které jsem po dobu posledních cca 3 let praktikoval v distanční formě, a to při práci v SZÚ Brno. Jinak jsem absolventem magisterského oboru Technika prostředí, taktéž na FSI VUT v Brně.

Jak dlouho pracuješ v SZÚ?
Do SZÚ jsem nastoupil v září 2013 a to přímo na hlavní pracovní poměr… obvyklá brigádní činnost v SZÚ, při studiu VŠ, mne tedy minula.

Jak ses dostal do SZÚ a čím tě společnost zaujala, že jsi přijal nabídku práce?
O SZÚ jsem se dozvěděl od nynějšího kolegy Ing. Bašty - mého spolužáka z Techniky prostředí - který zde nastoupil krátce po dokončení studia na VŠ. Ten mne již několikrát, v průběhu mého pokračujícího doktorského studia na VŠ, informoval o možnosti ucházet se o místo zkušebního technika na zkušebně tepelné techniky SZÚ Brno. Vždy jsem ho však zdvořile odmítl s tím, že se chci plně věnovat svým školním povinnostem, tak abych studium neodsunul takříkajíc „na druhou kolej“ - jak tomu většinou u pracujících studentů bývá. Další nabídky zaměstnání jsem využil až v době, kdy mne zrovna končilo 4 leté období prezenčního studia mého doktorandského programu; přičemž převážnou část hlavních studijních požadavků (tj. publikační činnost, výuka studentů, vedení a oponentura závěrečných prací, sesbírané podklady pro disertační práci atp.) jsem měl naštěstí již za sebou.

Kolega Bašta mne pak nejprve provedl zdejšími zkušebnami, vysvětlil co práce zkušebního technika obnáší, jaké nároky na mne budou kladeny a dále nastínil vizi modernizace zkušeben tepelné techniky SZÚ i možný profesní růst. V neposlední řadě mne sdělil své dosavadní osobní/pracovní zkušenosti ve firmě, kdy si pochvaloval zejména přátelský nekonfliktní kolektiv, „volnou ruku“ při pracovní činnosti a možnost kdykoliv se s čímkoliv bez problému obrátit na svého nadřízeného, příp. top-management. Na konec jsem byl seznámen také s vedoucím zkušebny panem Holomkem, který mne posvětil to co již bylo předem řečeno. Po více jak 4 letém působení v SZÚ mohu potvrdit, že prostředí je tu opravdu přátelské a za ty roky jsem tu na pracovišti opravdu nezažil vážný konflikt mezi ostatními kolegy.

Předem zmíněné mne okamžitě oslovilo, protože takto jsem si asi +/- představoval ideální pracovní prostředí – práce v SZÚ je totiž mou první prací na HPP; před tím jsem pracoval pouze brigádně přes letní prázdniny, mimo profesní obor. I když jsem si původně myslel, že se po škole budu ubírat jiným směrem než je zkušebnictví, tak nabízená pozice zkušebního technika mne natolik zaujala, že jsem se nemusel ani dlouze rozhodovat a „šel do toho“! Při práci v oboru zkušebnictví je pro mne asi nejzajímavější srovnání očekávaných výsledků zákazníků s reálně naměřenými daty na výrobku dle normových/legislativních požadavků.

Čím jsi doposud v SZÚ prošel?
Z počátku jsem vypomáhal kolegovi Baštovi na zkušebně tepelných čerpadel, kdy mne při reálných měřeních seznamoval s použitými technologiemi zkušebny, měřicí aplikací i průběhem samotných zkoušek. Dále jsem samozřejmě studoval zkušební normy a legislativu z oboru tepelných čerpadel, seznamoval se s chodem akreditované zkušební laboratoře (AZL) a strukturou výstupní dokumentace, kterou dostává zákazník po provedených zkouškách a měření. Pomáhal jsem s kalibrací měřicí techniky a též s drobnými manuálními pracemi v SZÚ (např. montáž měřicích technologií na nových zkušebnách tepelné techniky). Po zaškolení jsem již začal více komunikovat jednotlivé zakázky i se samotnými zákazníky, i kolegy s dalších oddělení SZÚ, a postupně začal sám řešit nové zakázky od A do Z, což obnáší široké pole činností – viz níže. Od počátku mého nástupu jsem součástí týmu jenž se specializuje na tepelná čerpadla; využívá k tomu své vlastní zkušebny a zkušební zařízení. Čerstvě se teď začínám zabývat problematikou vzduchotechniky a zařízení souvisejících (tj. ventilátory, filtry, …).

Co vše je tvojí pracovní náplní?
Jak jsem již zmiňoval, tak moje pozice aktuálně zahrnuje již náplň práce s širokým spektrem činností, tj. od úvodní komunikace potřebného rozsahu zkoušek, výběr vzorků a jejich naskladnění, sepsání smlouvy, organizace harmonogramu zkoušek podle aktuálních možností zákazníků, zajištění přípravy vzorků na zkušebně před začátkem testů, provedení všech měření dle podepsané smlouvy, příp. zajištění kooperace zkoušek u kolegů s dalších oddělení SZÚ (např. měření elektrické bezpečnosti výrobku), opětovné uskladnění vzorků ve skladu SZÚ/nebo jejich odvoz, vyhotovení výstupní dokumentace a úspěšné ukončení celé zakázky – tj. vykomunikování případných nedostatků a restů s administrativním oddělením SZÚ. Protože našim cílem je maximálně spokojený zákazník, tak se snažíme poskytovat i nadstandartní servis, např. v podobě zajištění ubytování v Brně, zajištění obědů v průběhu jejich návštěvy v SZÚ, atp. Dále s kolegy z ostatních zkušeben tepelné techniky kooperuji měření akustiky, takže měřím hluk i na dalších výrobcích než jsou tepelná čerpadla. Každá zakázka je trochu odlišná, takže moje práce naštěstí není stereotyp.

Mimo práce v AZL se také podílím na činnosti při certifikaci výrobků, kdy zpracovávám výstupní dokumentaci při tzv. „posuzování shody“, která pak slouží jako podklad k vydání certifikátu pro dané posuzované výrobky. Čas od času vyjedu i na služební cestu v ČR nebo zahraničí, příp. se podílím na přednáškové činnosti. Nedávno jsem se stal i garantem několika oborů v SZÚ, takže musím sledovat aktuální situaci v legislativě a normové požadavky na jednotlivé typy zařízení.


"Prostředí je tu opravdu přítelské."

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification