aa

Ing. Lubor Slonek
Vizsgálatokért felelős igazgató

e-mail: tel.: mobil:

slonek@szutest.cz
+420 541 120 800
+420 722 169 708

A SZU, független harmadik személyként, a megfelelőség-értékelési folyamatban nyújt szakmai műszaki szolgáltatásokat, úgy új, mint üzemeltetett berendezéseknél. Az összes felügyeleti tevékenységet igénybe vehetik úgy belföldi gyártók, mint importőrök vagy külföldi gyártók, melyek tevékenységéhez - a cseh piacra lépéskor vagy az Európai Unió országaiba irányuló exportnál - kapcsolódik a megfelelés igazolásának szükségessége.

A felügyeleti tevékenység végrehajtásának eredménye mindig egy vizsgálati jelentés formájában kiadott, a megfelelőségértékelés eredményéről szóló igazolás, a műszaki berendezések biztonságára vonatkozó követelmények részletezésével. Az összes követelmény teljesítése esetén kiállítható a Felügyeleti minősítés, mint az "EK megfelelőségi nyilatkozat" alapbizonylata.

Az SZU, akkreditált felügyelő szervként, a következő szakterületeken végez felülvizsgálatot és megfelelőség értékelést:

 • nyomástartó és gázkészülékek
 • szállítható nyomástartó berendezések
 • emelő berendezések, beleértve a felvonókat is
 • elektromos berendezések
 • személyek specifikus tevékenységekre való szakmai alkalmasságának ellenőrzése
 • technológiai egységek, beleértve a tűz- vagy a robbanóanyagok okozta robbanásveszélyes területeken lévő egységeket is
 • népi szórakoztató eszközök
 • sífelvonók és kötélpályák /libegők/
 • kiválasztott nukleáris berendezésekhez tervezett berendezések

SZU szlovákia

Ing. Dominik Mašín
SZU Nitra

e-mail: tel:
mobil:

masin@szutest.cz
+421 376 588 181
+421 907 330 210

A szlovákiai szervezeti egység egy Feljogosított jogi személy (OPO), mely jogosult műszaki berendezések biztonsági követelményei teljesítésének ellenőrzésére.

A 000001-12 sz. jogosítványt a Národný inšpektorát práce (NIP) v Košiciach /Kassai Nemzeti Munkavédelmi Felügyelőség/ adta ki, a 124/2006 Z.z. sz. törvény 14. § hatályos szövege értelmében

 

A nyitrai SZU, mint OPO /feljogosított jogi személy/ szlovákiai tevékenysége a következőket foglalja magába:

 • egyes gáz-, nyomástartó, emelő- és elektromos típusú műszaki berendezések hatósági vizsgálatai és ismételt hatósági vizsgálatai
 • egyes gáz-, nyomástartó, emelő- és elektromos típusú műszaki berendezések típusvizsgálatai,
 • épületek szerkezeti és tervdokumentációjának vizsgálata,
 • gépi berendezések és alakítógépek üzemeltetési
 • biztonságának vizsgálata
 • bizonyítványok és igazolványok kiadása természetes személyek részére, VTZ /meghatározott műszaki berendezésekések/ felülvizsgálatára, kezelésére, javítására és felújítására
 • bizonyítványok és igazolványok kiadása jogi személyek részére, VTZ /meghatározott műszaki berendezésekések/ felülvizsgálatára, kezelésére, javítására és felújítására
   
     

Az említett
tevékenységeket A munka- és egészségvédelemről szóló 124/2006 Z.z. /törvénytár/ sz. törvény legutóbbi  módosításai és kiegészítései, valamint az 508/2009 Z.z. sz. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., rendelet értelmében végzi, amely a munkabiztonság és egészségvédelem biztosításának részleteit határozza meg, nyomástartó, emelő, elektromos és gázas műszaki berendezésekkel végzett munkánál, s amely megállapítja a fenntartottnak vett a műszaki berendezéseket, tevékenységét továbbá a munkabiztonság és egészségvédelem biztosításáre vonatkozó jogszabályok alapján végzi.