Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Aneta Kout

Jaké je tvoje dosažené vzdělání?
Střední průmyslová škola strojní – obor všeobecné strojírenství.

Jak dlouho pracuješ v SZÚ?
20 let.

Jak ses dostala do SZÚ a čím tě společnost zaujala, že jsi přijal nabídku práce?
Pracovala jsem ve firmě, která pomalu ukončovala svou činnost, tak jsem se zeptala, zda by tu nebylo volné místo. Mojí představou vždy bylo pracovat v laboratoři a provádět testy.

Čím jsi doposud v SZÚ prošla?
Začínala jsem jako pracovník kalibrační laboratoře, potom se k tomu přidala funkce zkušebního technika.

Co je tvojí pracovní náplní?
Nyní jsem technická vedoucí kalibrační laboratoře a zástupce vedoucího pro obor stavební výrobky a tlaková zařízení a samozřejmě jsem stále i zkušební technik. Kromě zkoušení a přípravy protokolů, má práce obnáší velké množství komunikace s českými, ale hlavně zahraničními zákazníky.


"Mojí představou vždy bylo pracovat v laboratoři a provádět testy."

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification